02.04.2019. ārkārtas domes sēde (protokols Nr. 4)

02.04.2019. ārkārtas domes sēdes audioieraksts 

02.04.2019. ārkārtas domes sēdes protokols 

Pasākumu kalendārs