03.06.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.9)