04.02.2016. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.3)