04.10.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.12)