06.10.2014. ārkārtas sēdē pieņemtais lēmums (protokols Nr. 19)