08.09.2014. ārkārtas domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 17)