08.10.2012. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.13)