09.02.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.2)