10.11.2011. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.20).