11.04.2013. ārpuskārtas domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.5)