12.03.2015. ārkārtas sēdē pieņemtais lēmums (protokols Nr.4)