13.01.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr. 1.)