14.07.2016. ārkārtas sēdē pieņemtais lēmums (protokols Nr.13)