15.06.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.1)