18.04.2011. sēdē pieņemtais lēmums (protokols nr.6)