19.01.2016. ārkārtas domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.1)