19.02.2013. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.2)