20.11.2014. ārkārtas sēdē pieņemtais lēmums (protokols Nr. 21)