2018.gads

 

Priekules novada pašvaldības budžets 2018. gadam (apstiprināts 25.01.2018. )

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”

1. pielikums 

2. pielikums 

3. pielikums 

4. pielikums 

 

 Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2018.gadam"

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums 

 

Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par pašvaldības nodevām Priekules novadā”