21.04.2016. ārkārtas sēdē pieņemtais lēmums ( protokols Nr.7)