22.03.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.4)