22.08.2014. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.15)