22.11.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.15)