22.12.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.22)