23.12.2010. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.21.)