24.05.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.6)