25.08.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.15)