25.08.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.14)