25.11.2010. sēdē pieņemtie lēmumi (protokls nr. 19.)