20.02.2015. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.2)