26.03.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.5)