26.04.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.5)