26.07.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.9)