26.09.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.7)