26.11.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.16)