27.01.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.2.)