27.08.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.13)