28.03.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.4)