28.04.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.7)