28.06.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.8)