28.07.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.13)