28.08.2014. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.16)