28.11.2014. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.22)