29.01.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.1)