29.03.2019. domes sēde (protokols Nr.3)
29.03.2019. domes sēdes audioieraksts
29.03.2019. domes sēdes protokols
1
Pasākumu kalendārs