29.08.2013. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.5)