29.10.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 15.)