29.12.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 20)