30.04.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.7)