30.06.2011. ārkārtas sēdē pieņemtais lēmums (protokols nr.11)